Odwodnienie punktowe

Teren jest ukształtowany poprzez nachylenia w wielu miejscach i punktach. Charakteryzuje się dużą ilością spadków, które odprowadzają wody opadowe do punktów odbioru. Każdy z punktów odwodnienia musi być podłączony do kanalizacji deszczowej.

Odwodnienie liniowe

W przypadku odwodnienia liniowego ilość kanalizacji deszczowej jest zredukowana. Teren jest pozbawiony wielu linii spadków co ułatwia projektowanie. Instalacja jest łatwiejsza do wykonania.

Zalety odwodnienia liniowego w stosunku do tradycyjnych kanałów odwadniających

  • teren bez przeszkód łatwiejszy do poruszania się pojazdami mechanicznymi
  • optymalne użycie w terenie
  • szybsze i bardziej efektywne odwodnienie
  • łatwiejsze oczyszczanie systemu

 

Właściwości materiału używanego do odwodnień liniowych

 

Pochodzenie

Kanały polimerobetonowe wyprodukowane są z ulepszonej mieszanki poliestrowej, żywicy i kruszywa kwarcowego. Polimerobeton jest nowoczesnym produktem wysoce mechanicznie i chemicznie odpornym. Ze względu na swoje właściwości polimerobeton jest bardziej odporny od betonu tradycyjnego.

Właściwości mechaniczne

  • Ściskanie 100N/mm2
  • Elastyczność 30N /mm2
  • Chłonność wody mniej niż 0,5%
  • Współczynnik rozszerzenia 0,018mm/m/C
  • Wysoka odporność na wibracje

Odporność chemiczna

Standardowy polimerobeton jest odporny na: roztwory soli, kwasy ziemne, oleje, benzyny, brudną wodę itp.

Odporność na temperaturę

Polimerobeton jest odporny na temperatury wahające się od -60C do +80C

Lekka waga

Polimerobeton oferuje bardzo mocną strukturę, która chemicznie i mechanicznie jest o wiele lepsza od konwencjonalnego betonu. W ten sposób możemy produkować kanały z relatywnie cieńszymi ściankami, poprzez to kanał ma lżejszą wagę. Instalacja kanałów z polimerobetonu jest o wiele łatwiejsza i zdecydowanie szybsza gdyż nie jest potrzebne użycie ciężkiego sprzętu.

Odporność na mróz

Ze względu na niską chłonność wody oraz gładką powierzchnię – nie ulega uszkodzeniu.

Gęsta struktura i gładka powierzchnia

Redukuje powstawanie osadów i wzrostu roślinności w kanale.