Palisady w formie trapezu

Schody, ścieżki, alejki, kwietniki i zieleńce wymagają specjalnego traktowania. Forma trapezu pozwala w dowolny sposób modelować linie dekoracyjne okalające kręte ścieżki, koliste patia i zieleńce. Tego typu palisady bardzo dobrze sprawdzają się przy tworzeniu półokrągłych stopni ogrodowych schodów, efektownie spajając w całość skomplikowane przestrzenne formy.

Palisady okrągłe i prostokątne

Okrągła palisada pozwala nadawać krawędziom nawierzchni łagodne kształty łuków o dowolnym promieniu. Bardzo ciekawym rozwiązaniem jest kaskadowe zestawienie elementów tworzące schody lub murki oporowe podkreślając różnice terenów. Dzięki palisadzie teren jest uporządkowany i wygląda estetycznie.

Palisada opornik

Element dekoracyjny, wyglądem przypomina ułożone obok siebie palisady, przez co nabiera oryginalnego kształtu. Spełnia rolę pełnowartościowego opornika, co pozwala ciekawie wykończyć chodnik, alejkę lub schody.

Obrzeża trawnikowe, plastikowe

Plastikowe obrzeża trawnikowe to możliwość swobodnego kształtowania nieprostolinijnych brzegów nawierzchni np. kostki brukowej. Zaletą plastikowych obrzeży trawnikowych jest szybkość montażu, łatwość manewrowania w łukach, pozwala na łatwe przyleganie trawy do kostki.

Plastikowe obrzeża trawnikowe umożliwiają kształtowanie najbardziej wymyślnych ścieżek i chodników.